Nasz pierwszy projekt ! – Young in Europe – Eye Opener

23, lip, 2020

Projekt „YEEO” jest wielostronnym projektem wymiany młodzieży w ramach Programu Erasmus+, który odbędzie się we Włoszech. Projekt ma na celu wprowadzenie innowacji w rozwoju osobistym młodych ludzi, pomagając im nabyć i rozwinąć kompetencje, niezbędne umiejętności życiowe jako obywatelom europejskim posiadającym prawa i obowiązki. Opierając się na temacie „Świadomość europejska i przeciwdziałanie dyskryminacji”, projekt skupia się na trzech głównych celach:
– podnoszenie świadomości młodych ludzi jako aktywnych obywateli europejskich zaangażowanych w życie wspólnoty i życie demokratyczne swoich krajów i Europy w ogóle
– kultywowanie poprzez kulturę postaw integracyjnych wobec młodzieży pochodzącej z kategorii społecznych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji
– wspieranie kreatywności i inicjatyw na rzecz przedsiębiorczości wśród młodych ludzi

Tak więc, w ciągu 7 dni działania, 30 uczestników w wieku 14-18 lat, w towarzystwie 10 liderów grup z 4 krajów (SE, IT, DK, PL), zgłębiało i rozwijało się przez cały czas trwania działania, wymieniając się pomysłami i znajdując wspólne podstawy współpracy. Podczas działania wykorzystamy szeroki wachlarz narzędzi i metod edukacji pozaformalnej, aby jak najlepiej poprowadzić młodych ludzi do poznania swojej Europy, wesprzeć ich w rozwijaniu kreatywności i inicjatywy na rzecz działań związanych z młodzieżą oraz poznać różne kultury, doświadczając hasła „Wszyscy inni, wszyscy równi”, mającego na celu rozwiązywanie problemów społecznych – dyskryminacji w różnych jej formach.
Działanie będzie realizowane z wykorzystaniem szerokiej gamy narzędzi i metod pozaformalnych, takich jak: warsztaty, odgrywanie ról, teatr improwizacji, różne gry symulacyjne i zabawy integracyjne, światowa kawiarnia i bezpłatne dyskusje.

Projekt ten ma na celu przekazanie młodym ludziom w wieku nastoletnim, przed osiągnięciem dorosłości, szerszego spojrzenia na ich życie i kontekst w UE, poprzez konfrontację na różnych poziomach z rówieśnikami z innych krajów/kultur.
Można je uznać za przystawkę lub pierwszą interakcję z pojęciami obywatelstwa europejskiego, integracji, dialogu międzykulturowego, różnorodności i przedsiębiorczości społecznej, które są kluczowymi słowami projektu.

Podczas tego działania chcielibyśmy wspólnie stworzyć filmy wideo/materiały promujące aktywne uczenie się, walczące z problemami społecznymi, rozwijające pomysły na przyszłość, pozwalające poznać różnorodność Europy.