Dane dot. udziału dzieci w wypoczynku zimowym na terenie województwa podkarpackiego w latach 2018 i 2019

8, lis, 2020

We współpracy z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie chcielibyśmy pokazać w jaki sposób wyglądał udział w naszym województwie w latach 2018 oraz 2019.

Jako pierwsze dane przedstawimy informację dotyczącą wypoczynków zimowych, tj. organizowanych w trakcie ferii zimowych na terenie województwa podkarpackiego. Należy podkreślić, że wypoczynki te – szczególnie dot. zimowisk oraz obozów mogły być organizowane zarówno przez organizatorów z terenu naszego województwa jak również organizatorów z zewnątrz lecz miejscem ich realizacji był teren naszego województwa.

Ilość wypoczynków zimowych organizowanych na terenie województwa podkarpackiego:

Rok 2018: (ilość wypoczynków, ilość w tej formie wypoczynku dzieci):
1. Zimowiska: 75, 3264 os.,
2. Obozy: 78, 2767 os.,
3. Półkolonie: 148, 4867 os.,
4. Inne: 22, 987 os.,

Łącznie 323 zgłoszone wypoczynki, w których łącznie wzięło udział 11’885 uczestników.

Rok 2019: (ilość wypoczynków, ilość w tej formie wypoczynku dzieci):
1. Zimowiska: 74, 2663 os.,
2. Obozy: 46, 2352 os.,
3. Półkolonie: 117, 3347 os.,
4. Inne: 16, 862 os.,

Łącznie 253 zgłoszone wypoczynki, w których wzięło łącznie udział 9’244 uczestników.

Analizując powyższe dane widoczna jest stabilna liczba ilości zimowisk na terenie naszego województwa, jednak udział w nich wzięło o 18,4 % mniej uczestników. Co statystycznie pokazuje, że średnio w 2018 roku w zimowisko liczyło 43-44 osoby, natomiast w roku 2019 ok. 36 osób. Znacznie bo o ponad 40 procent zmniejszyła się liczba organizowanych obozów w naszym województwie, jednak nastąpiła tu odwrotna w stosunku do zimowisk tendencja co do liczebności uczestników tej formy wypoczynku w następującym wymiarze: średnio w 2018 roku w obozie uczestniczyło 35-36 osób, natomiast w roku 2019 51-52 uczestników.
Najpopularniejszą formą realizacji wypoczynku zorganizowanego w okresie zimowym w latach 2018 i 2019 na terenie województwa podkarpackiego jest półkolonia. Jest to najczęstsza forma organizowanego wypoczynku, jak również największa liczba uczestników bierze w niej udział 2018 – 148 półkolonii, 4867 uczestników, śr. 38-39 ucz./półk., w 2019 roku – 117 półkolonii, 3347 ucz., śr. 28-29 ucz./półk. . Widać tu jednak również znaczący spadek uczestników na wypoczynek, podobnie jak w przypadku zimowisk.
Gdy spojrzymy na wszystkie wypoczynki widzimy, że znacząco mniej dzieci i młodzieży wzięło udział w wypoczynkach zorganizowanych i to o aż 2641 uczestników, co stanowi spadek ponad 22% ogólnej liczby korzystających ze zorganizowanego wypoczynku.

Z czego mogą wynikać tak znaczące spadki – z pewnością z dostępności i cen wypoczynków. Te w 2019 wzrastały ze względu na koszty jakie ponosili właściciele ośrodka – wzrost cen za energię, wodę i pozostałe media plus wzrost ceny minimalnej, którą ponoszą właściciele za utrzymanie pracowników do obsługi ośrodków.

Opracowanie na podstawie danych przekazanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – Tomasz Chlebek.