Czynniki decydujące o wyborze kolonii oraz innych form wypoczynku

11, paź, 2020

Gdzie wysłać dziecko latem/zimą – obóz? kolonia? półkolonia? To problem, który dla rodziców z pewnością pojawia się gdy tylko zbliżają się wakacje lub ferie zimowe. To jednak inwestycja finansowa, która sprawia, że trzeba rozpatrzeć wiele możliwości.

Rozważając problem, czyli wybór danego wypoczynku dla swojego dziecka zadaliśmy respondentom dwa pytania. Jedno dotyczy sposobu wyboru organizatora, a drugie czynników decydujących o wyborze danego wypoczynku. Rozważając pierwsze pytanie zapytano respondentów, w jaki sposób wybierają organizatora wypoczynku dla dziecka. Odpowiedzi przedstawiają się następująco.

 

Tabela 1. Wybór organizatora wypoczynku przez respondentów

Grupa badana
N %
Z polecenia rodziny lub bliskiej osoby 37 45
Z polecenia rodziców znajomych dzieci 49 60
Z polecenia szkoły 18 22
Z plakatów 3 4
Poszukiwania w internecie 8 10
Z biura podróży 2 2
Znamy organizatorów 40 49
Od pracodawcy 1 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

 Dane zawarte w tabeli pokazują, że najczęściej respondenci w wyborze organizatora kierują się poleceniem przez osobę prywatną – rodziców znajomych dzieci (60%) oraz rodziny lub bliskiej osoby (45%). Drugim ważnym czynnikiem dotyczącym wyboru jest znajomość organizatora (49%). Można zatem wyciągnąć wnioski, że przy wyborze organizatora wypoczynku kierujemy się zaufaniem, czy to bezpośrednio do organizatora, czy też do osób nam znanych, które polecą nam danego organizatora.

Kolejnym ważnym elementem wyboru wypoczynku jest jego składowe. Zapytano respondentów co decyduje o wyborze danego wypoczynku dla ich dziecka, oto jak przedstawiają się odpowiedzi.

Tabela 2. Czynniki decydujące o wyborze wypoczynku przez respondentów

Grupa badana
N %
Zaufani do organizatora 59 72
Znajomość kadry, która jedzie na wypoczynek 27 33
Polecenie mi przez bliską osobę 16 20
Cena wyjazdu 50 61
Miejsce wypoczynku 61 74
Atrakcyjny program wypoczynku 60 73
Odległość wypoczynku od domu 1 1
Termin wyjazdu 12 15
Czas trwania 10 12
Bezpieczeństwo dziecka 63 77

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

 

Bezpieczeństwo dziecka to najważniejszy czynnik na jaki zwracają uwagę rodzice decydując się na wybór wypoczynku (77%). Kolejnymi okolicznościami, na które zwracają uwagę rodzice to kolejno: miejsce wypoczynku (74%), atrakcyjny program wypoczynku (73%), zaufanie do organizatora (72%) oraz cena (61%). Najmniejszy wpływ na wybór ma odległość wypoczynku od domu (1%).

Podsumowując, odpowiedzi na oba pytania wiążą się ze sobą w kontekście poczucia bezpieczeństwa oraz zaufania do organizatora. Gdzie widać jak ważna jest opinia o organizatorze, czy to własna czy uzyskana od innych osób, a dalej miejsce i program wypoczynku. Są to główne czynniki, które respondenci wskazali jako wybór wypoczynku.

Grupą badawczą byli rodzice dzieci, które przynajmniej raz uczestniczyli w wypoczynku. Ilość badanych to 82 osoby. Badanie prowadzone było poprzez portal www.interankiety.pl