TomaszChlebek

Tomasz Chlebek

PREZES ZARZĄDU FUNDACJI

Tomasz Chlebek
Prezes Zarządu Fundacji Wspierania i Organizacji Czasu Wolnego “Chlebek”

Zawodowo od lat związany z pracą z dziećmi, młodzieżą oraz osobami, które taką pracę wykonują. Z wykształcenia Pedagog. Ponadto posiada uprawnienia do pracy jako: wykładowca pozaszkolnych form nauki, ratownik KPP, specjalista ds. współpracy międzynarodowej, wychowawca wypoczynku zorganizowanego oraz kierownik wypoczynku zorganizowanego.

Prowadzi i działa w organizacjach pozarządowych od 2003 roku, w których pełnił funkcje kierownicze jak również działał i działa w organach nadzorczych NGO’s. Posiada też bogate doświadczenie na arenie samorządowej – był Radnym Rady Miejskiej w Gminie Tyczyn dwie kadencje w latach 2012-2020, ponadto jest założycielem i pełnił rolę opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Tyczyn w latach 2015-2020.

Aktualnie otwiera swoją firmę “Twój Czas. Tomasz Chlebek” w Kolbuszowej, ale przede wszystkim jest mężem Magdaleny i tatą Tadzia i Tamarki.

Inni członkowie

Przejdź do paska narzędzi